• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

PRAKTISK AFFÄRSEKONOMI – FÖR CHEFER OCH ENTREPRENÖRER

Är du chef eller entreprenör? Har du ett ekonomiskt ansvar i ditt arbete?

Oavsett bakgrund, erfarenheter och roll förväntas du då dagligen ta beslut som påverkar företagets kort- och långsiktiga ekonomi. Med en större kunskap inom affärsekonomi, och hur du kan använda de ekonomiska verktygen, står du bättre rustad att förstå verksamheten och fatta rätt beslut i varje situation.

Praktisk affärsekonomi är en konkret och lättillgänglig bok som ger dig de kunskaper, arbetsmetoder, råd och verktyg som du behöver för att förbättra verksamhetenslönsamhet. Som komplement till boken finns ocksåwebbsidan www.praktiskaffarsekonomi.se där du hittar snabbtester som du kan göra för att förvissa dig om att du tillgodogjort dig kunskapen från varje kapitel. Där hittar du också extraövningar med facit.


Gillar du inlägget? Sharing is caring: