• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

FRÅN GREKISKA TILL SVENSKA

PDCA DEMINGHJULET

Kategori: BEGREPP

Att arbeta med förbättringsarbete inom ekonomistyrningen är en viktig del. Deminghjulet är ett verktyg som används när man arbetar med systematiskt förbättringsarbete. Deminghjulet kallas också för PDCA-cykeln. PDCA står då för Plan – Do – Check – Act. Det kan användas inom flera olika områden. Om du till exempel ska vara med och anordna en […]

FORTSÄTT LÄSA HÄR →

STYRA ELLER LEDA?

Kategori: BEGREPP

Ord har en förmåga att skapa känslor hos människor. För någon kan ett ord vara starkt förknippat med en händelse och känsla kopplat till det, medan samma ord hos en annan bara passerar förbi. Ett ord som skiljer sig åt hur man reagerar på är ordet styra. Att bli styrd kan kännas negativt. Om jag […]

FORTSÄTT LÄSA HÄR →

SKAPA EN ÅRSKLOCKA

Kategori: BEGREPP, LÖNSAMHET

Det är många som köper julklapparna veckan innan jul. Det ligger i vår natur att vänta med saker som kan skjutas till morgondagen. Av den anledningen är det viktigt att skapa en årsklocka för företagets viktigaste händelser som till exempel mässor, möten och lanseringar. Då får vi en visuell översiktsbild hur vi använder våra resurser och […]

FORTSÄTT LÄSA HÄR →

EKONOMI FRÅN GREKISKA TILL SVENSKA

Kategori: BEGREPP

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning med resurser. Med andra ord – hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Att ha pengar är bra, att ha kontroll över pengarna är bättre. Det är många som tycker ekonomi är svårt och krångligt, men det behöver inte vara det. Många gånger handlar det om inställning och […]

FORTSÄTT LÄSA HÄR →