• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

PDCA DEMINGHJULET

Kategori: BEGREPP

Att arbeta med förbättringsarbete inom ekonomistyrningen är en viktig del. Deminghjulet är ett verktyg som används när man arbetar med systematiskt förbättringsarbete. Deminghjulet kallas också för PDCA-cykeln.

PDCA står då för Plan – Do – Check – Act. Det kan användas inom flera olika områden. Om du till exempel ska vara med och anordna en mässa på företaget så kan man dela in det arbetet i fyra delar.

Plan (planera) – är när ni träffas och planerar mässan. Hur montern ska se ut, vilka produkter som ska vara med, vilka som ska arbeta under mässan.

Do (gör) – är när ni är på mässan och genomför den.

Check (utvärdera) – är efter mässan när ni samlas och utvärderar: blev det som vi ville, vad kan vi förbättra? Kanske har ni gett ut ett undersökningsblad under mässan där ni frågat mässbesökarna vad som var bra och vad som kunde förbättrats. När ni kommer hem från mässan har ni ett möte för att samla alla och få in erfarenheter om ytterligare saker som kan förbättras till nästa mässa.

Act (agera) – är när ni ser till att de förbättringar ni hittade under checkfasen också dokumenteras och används i företaget. Det kan vara så att ni glömde några saker som behövdes på mässan och någon skapar en packlista inför nästa mässa som ligger centralt på servern så att samma problem inte uppstår igen.

Genom att gå igenom de här fyra stegen har mässan förbättrats till nästa gång. Det är vanligt att företag bara gör de två första stegen – planera och utför – och inte lär sig av sina misstag.


Gillar du inlägget? Sharing is caring: