• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

FÖRETAGSEKONOMI – FRÅN BEGREPP TILL BESLUT

Företagsekonomi – från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. På så vis får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en uppgiftsbok med uppgifter och praktikfall samt ett facit med utförliga lösningar.

Företagsekonomi – från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas av universitet, högskolor och i YH-utbildningar, men även av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Beställ boken här

Recension BTJ-häftet nr 16, 2018, av lektör Ulf Wiklund

”Boken är välstrukturerad och dispositionen logisk. Språket är befriande enkelt och fackuttrycken förklaras fint i sitt sammanhang.”

”Det finns annan litteratur på marknaden med samma målgrupp och liknande upplägg men jag anser att detta är en av de bättre.”


Gillar du inlägget? Sharing is caring: