• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

EKONOMISTYRNING FÖR CHEFER

Du sitter med ledningsgruppen och de pratar om nyckeltal och hur du tänker runt det. Tänker?! tänker du – det är väl ekonomen som bestämmer det? Nej, inte längre, utan du förväntas ta större ansvar för hur du får din avdelning att prestera och nå organisationens mål. 

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som chef. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går bland annat igenom:

  • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
  • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
  • Hur man läser och analysera resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
  • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra din avdelning i rätt riktning
  • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
  • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
  • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut

Gillar du inlägget? Sharing is caring: