• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

KURSER

Enklare Ekonomi har utbildningar inom ekonomistyrning till anställda på alla nivåer inom företaget. De senaste åren har vi sett stora framgångar när vi i Sverige har lärt ut kvalitetstekniker inom alla nivåer på företag. Nu är det dags att alla vet mer om ekonomi för att höja kunskapen inom ekonomi hos de anställda så att de styr företaget rätt utifrån affärsidé och strategi. Vi brinner för att få företag att reflektera över sin verksamhet och se över sitt sätt att arbeta. Vi vill med vår mångåriga erfarenhet hjälpa dig att nå ditt mål på bästa möjliga sätt. Våra lokaler finns i Torslanda, men vi kommer så klart lika gärna ut och arbetar på plats hos er.