• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

VÄLKOMMEN TILL ENKLARE EKONOMI

Jag brinner för att på ett enkelt sätt lära ut praktisk affärsekonomi till anställda på alla nivåer i företaget. Jag tror att genom att höja kunskapen inom ekonomi skapar vi en delaktig och förståelse hos de anställda i det viktiga arbetet att styra företaget rätt utifrån affärsidé och strategi. Med kunskap och kompetens kommer vilja och engagemang att arbeta med ständiga förbättringar och snabba reaktioner och tar företaget till en ny nivå.

Idag arbetar jag som konsult och utbildare inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Jag är utbildad civilekonom och har under många år arbetat som controller och ekonomiansvarig. Jag har även varit med och vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet som är en tävling inom verksamhetsutveckling och har även varit examinator för tävlingen.

Tycker du ekonomi är svårt? Jag gör det enklare!

Enklare Ekonomi är en del av Enklare-gruppen AB som också består av Enklare Verksamhet och Enklare Projekt