• facebook
  • instagram
  • mail
  • linkedin

PRAKTISK AFFÄRSEKONOMI – FÖR CHEFER OCH ENTREPRENÖRER

”Varför finns det inga ekonomiböcker som är skrivna som du pratar Jeanette?”

Det är en fråga jag ofta får under mina kurser. Av den anledningen bestämde jag mig för att skriva den här boken med ett enklare, vardagligare språk och med ord och exempel direkt från arbetslivet.

Är du chef eller entreprenör? Har du ett ekonomiskt ansvar i ditt arbete?

Oavsett bakgrund, erfarenheter och roll förväntas du då dagligen ta beslut som påverkar företagets kort- och långsiktiga ekonomi. Med en större kunskap inom affärsekonomi, och hur du kan använda de ekonomiska verktygen, står du bättre rustad att förstå verksamheten och fatta rätt beslut i varje situation.

Praktisk affärsekonomi är en konkret och lättillgänglig bok som ger dig de kunskaper, arbetsmetoder, råd och verktyg som du behöver för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Som komplement till boken finns också en webbsidan där du hittar snabbtester som du kan göra för att förvissa dig om att du tillgodogjort dig kunskapen från varje kapitel. Där hittar du också extraövningar med facit.

Boken är på 194 sidor och kostar 249 kronor. Vill du köpa boken? Klicka här –> Adlibris och Bokus.

INNEHÅLL

1. Ekonomistyrningens grunder – tänk efter före
2. Balans- och resultaträkning – lär dig förstå innehållet
3. Nyckeltal – tänk som en idrottare
4. Resultatplanering – styr om, styr rätt
5. Lönsamhetsanalys – bli en Du Pontare
6. Kassaflöde – håll koll på likviditeten
7. Budget – som en bal på slottet
8. Kalkyler – hjälper dig när du ska ta beslut
9. Investeringar – kalkylera för framtiden
10. Finansiera ditt kapitalbehov – kan man köpa pengar?
11. Processkartläggning – gör om, gör bättre

• Din kompis i bokhyllan
• Vanliga engelska affärsuttryck
• FAQ – vanliga frågor
• Formelsamling
• Register


Gillar du inlägget? Sharing is caring: